Lektörsutlåtande fantasy manusutvecklare

Manusutveckling – hur jag lektörsläser

Dramaturgi och karaktärsutveckling är något jag brinner för. I min lektörsläsning antar jag därför ett helhetsperspektiv för att förstå den inneboende strukturen i storyn. Det är fascinerande att se dynamiken som uppstår när olika karaktärers drivkrafter kolliderar och hur det ger handlingen ett eget liv.

Mina lektörsutlåtanden är av det fylligare slaget, 8-15 sidor för ett fullängdsmanus. De följer ingen standardmall, i stället identifierar jag utvecklingspotentialen i just din berättelse och reflekterar fritt kring problem och lösningar. Genom att ifrågasätta valen du har gjort som författare hoppas jag ge dig ett nytt perspektiv, så att du kan dra egna slutsatser och själv få idéer kring hur du kan utveckla det du redan har. Även en bra historia kan alltid bli ännu lite bättre, och jag vill utmana dig att ta ditt manus ett steg längre.

Målet är alltid att komma med konkreta idéer kring hur din berättelse kan bli mer underhållande och kommersiellt gångbar. Mina utlåtanden avslutas därför med en handlingsplan där jag listar specifika tips som du kan jobba vidare med.

Diplomerad lektör fantasy manusutvecklare

Prislista 2019

Priset för ett lektörsutlåtande beror på manusets längd i antal ord (som räknas automatiskt i Word).

Manus över 45 000 ord:
3500 kr startavgift + 6 öre per ord
Manus under 45 000 ord (kortmanus, novell, första kapitel-analys):
1250 kr startavgift + 11 öre per ord
Exempelvis räknas priset för ett manus på 75 000 ord ut så här:
75 000 ord × 0,06 kr + 3500 kr startavgift = 8000 kr

I priset ingår att jag finns till hands att bolla idéer och svara på frågor kring manuset under de första två veckorna efter att lektörsutlåtandet levererats.

För manus över 45 000 ord skriver jag ett långt fylligt lektörsutlåtande på 8-15 sidor (minst 2500 ord). För texter under 10 000 ord skriver jag 2-4 sidor (minst 600 ord), och för 10 000-45 000 ord skriver jag 4-8 sidor.

Frågor? Tveka inte att kontakta mig på manusutveckling@outlook.com. Jag erbjuder även kostnadsfria introduktionssamtal till mina tjänster.

Diplomerad lektör fantasy manusutvecklare

Diplomerad lektör fantasy manusutvecklare

Fortsättningstjänster

Efter att jag läst ditt manus och levererat lektörsutlåtandet kan vi ta fram ett skräddarsytt upplägg för personlig rådgivning. Då fungerar jag som bollplank under vidareutvecklingen av ditt manus, och i samband med detta kan jag även läsa omskrivna eller nya kapitel. Priset beror på exakt upplägg, som vi kommer överens om tillsammans. Exempel på fortsättningstjänster är följande:

Muntlig avstämning via Skype/Messenger:
En chans att ställa frågor om hur jag uppfattade din story, och bolla idéer kring lösningar att gå vidare med. En serie av samtal kan bokas för stöd under arbetets gång.

Chatt-bollplank via Messenger:
Regelbunden kontakt vid behov via Messenger är en chans att bolla små och stora idéer under vidareutvecklingen.

Myers Briggs-profil:
Intresserad av personlighetstyper? Vid beställning av lektörsutlåtande kan du välja till en Myers Briggs-profil av valfri rollfigur, till exempel protagonisten. Jag genomför då ett personlighetstest online för karaktären utifrån hur jag uppfattar den, samt skriver min egen analys av personligheten. Detta är ett spännande sätt att se hur dina karaktärer uppfattas ur ett externt perspektiv! Myers Briggs-profilen levereras som en länk till resultatet för testet, tillsammans med mitt eget separata utlåtande på minst två sidor

Hjälterese-analys:
Vid beställning av lektörsutlåtande kan du även välja till en hjälterese-analys av manusets dramaturgi (se mitt exempel av Grease). Jag plockar ut de tolv avgörande punkterna i handlingen och kommer med förslag på hur de kan förtydligas och fördjupas för att få till en vassare dramaturgi.

Månadsfeedback (läsning och skriftlig feedback):
Läsning av nya eller omskrivna kapitel och återkoppling på hur ombearbetningen fungerar. Exempelvis kan vi komma överens om ett paket på en serie av fyra inskickade texter, där varje text får vara upp till 10 000 ord. För varje inskickning ger jag dig feedback i form av 2-4 sidors lektörsutlåtande. Andra skräddarsydda paket kan tas fram för att passa takten du skriver i.

Redaktörstjänst:
För egenutgivare kan det vara aktuellt att ta extern hjälp för redigering. Jämfört med lektörsläsning innebär det ett mer omfattande uppdrag. Fokus ligger på det språkliga, där jag går in och redigerar i din text – exempelvis i stavning, meningsbyggnad och styckesindelning. Jag skriver även kommentarer direkt i manus där jag föreslår förändringar i struktur med mera. Kontakta mig så tar vi fram ett kundanpassad modell för samarbete!

Korrekturläsning:
Korrekturläsning är något som görs allra sist i processen, efter att alla omskrivningar och textredigeringar redan är klara. Det är en sista chans att fånga upp stavfel och grammatiska fel innan manuset går på tryck.

Diplomerad lektör fantasy manusutvecklare

Är ditt manus bara delvis klart?

Då hittar du fler tjänster under Personligt skrivstöd.

Lektör fantasy manusutveckling diplomerad lektörsutlåtande lektörstjänst förlag publicera utgiven författare manusutvecklare skräck thriller testläsare